Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Jezus Christus, U bent het levende brood, wie naar U komt heeft nooit honger.

Psalm 69:8-19
Om u moet ik smaad verduren: en bedekt het schaamrood mijn gezicht.
Ik ben voor mijn broers een vreemde geworden: een onbekende voor de zonen van mijn moeder.
De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd: de smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen.
Ik huilde tranen toen ik vastte: maar wat ik oogstte was hoon,
ik hulde mij in een boetekleed: maar verachting werd mijn deel.
In de stadspoort wordt over mij gepraat: en de liedjes van drinkers spotten met mij.

En nu, HEER, richt ik mijn gebed tot u: laat dit een uur zijn van mededogen.
Groot is uw ontferming, God, antwoord mij: toon uw trouw en red mij.
Trek mij uit het slijk voordat ik wegzink: laat mij ontkomen aan wie mij haten, haal mij uit dit diepe water.
Laat de stroom mij niet meesleuren, het slijk mij niet verzwelgen: de afgrond zijn muil niet boven mij sluiten.
Antwoord mij, HEER, u bent genadig en goed: keer u tot mij, zie mij in erbarmen aan.
Verberg uw gelaat niet voor uw dienaar: antwoord mij snel, want de angst benauwt mij.
Wees mij nabij en bevrijd mij: verlos mij van mijn vijanden.

Jezus Christus, U bent het levende brood, wie naar U komt heeft nooit honger.

Bijbellezing

Stilte

Jezus Christus, U bent het levende brood, wie naar U komt heeft nooit honger.

Moeder Teresa, een katholieke zuster en stichteres van ‘de zusters van liefdadigheid’, schreef: » Je hebt vele soorten honger. Soms is het gemakkelijker om een honger te stillen met een kom rijst. Er bestaat echter een veel diepere honger. Dat is de honger naar liefde. «

Bid voor je collega’s

Heilige Geest, zelfs als we ons met U verbonden weten, kan het soms lijken dat we bidden in het niets, naar het niets. U belooft ons dat God al onze gebeden hoort en dat U aan het werk bent in ons, want anders zouden wij nooit op de gedachte komen te gaan bidden.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)