Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Als wij ’s ochtends opstaan, laat dan uw beeld weer in ons zichtbaar worden.

Psalm 72:12-19
Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept: wie zwak is en geen helper heeft.
Hij ontfermt zich over weerlozen en armen: wie arm is, redt hij het leven.
Hij verlost hen van onderdrukking en geweld: hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Leve de koning! Men zal hem goud van Seba schenken, zonder ophouden voor hem bidden: hem zegen toewensen, dag aan dag.

Er zal overvloed van koren zijn in het land: zelfs op de toppen van de bergen.
Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon: Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken als jong groen op de aarde.
Zijn naam zal eeuwig bestaan: zijn naam zal voortleven zolang de zon zal schijnen.
Men zal wensen gezegend te worden als hij: en alle volken prijzen hem gelukkig.
Geprezen zij God, de HEER, de God van Israël: Hij doet wonderen, hij alleen.
Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig: Moge zijn luister heel de aarde vervullen. Amen, amen!

Als wij ’s ochtends opstaan, laat dan uw beeld weer in ons zichtbaar worden.

Bijbellezing

Stilte

Als wij ’s ochtends opstaan, laat dan uw beeld weer in ons zichtbaar worden.

Bernardus van Clairvaux , een Franse abt, schreef: » Moet je soms iemand cadeaus geven om hem te laten doen wat hij uit zichzelf al graag wil? Dat is toch ondenkbaar? Wie honger heeft, bijvoorbeeld, hoef je er nooit toe te bewegen om te eten. Wie dorst heeft zal willen drinken. En een moeder, ja, die zal toch altijd het kind van haar schoot de borst willen geven! (vergelijk Jesaja 49:15) Of stel, je suggereert iemand een hek te zetten om zijn eigen wijngaard, een geultje te graven rond zijn boom, of zijn eigen huis op te bouwen. Werk je dan soms met een verzoek of een beloning? Dat is toch ondenkbaar! Des te meer geldt dit voor de liefde tot God. Een hart dat van God houdt zoekt geen andere beloning voor zijn liefde dan
Hem. En doet het dat wel, dan houdt het beslist van dat andere, niet van God. «

Bid voor gebeurtenissen in de wereld

Jezus, U bent het licht voor de wereld. Als ik uw stralende verschijning op me in laat werken, dan overweldigt dat me. Waar het donker is, maakt U licht. Waar mensen leven in uw licht, gaan ze ook zelf al een beetje stralen. Jezus, bij U is de bron van het leven, in uw licht zien wij licht.

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)