Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Dat is de diepste waarheid van mijn leven: God is in mij.

Psalm 74:18-23
Bedenk dit, HEER, nu de vijand u bespot: en dwazen uw naam beschimpen.
Geef uw duifje niet prijs aan de wilde dieren: vergeet uw vernederd volk niet voorgoed.
Kom uw verbond met ons na – vol is het land: met duistere oorden, holen van geweld.
Laat verdrukten niet teleurgesteld heengaan: laat zwakken en armen uw naam loven.

Sta op, God, verdedig uw zaak: bedenk dat dwazen u dag na dag bespotten,
vergeet het razen van uw tegenstanders niet: het tieren van uw vijanden – het klinkt voortdurend op.

Dat is de diepste waarheid van mijn leven: God is in mij.

Bijbellezing

Stilte

Dat is de diepste waarheid van mijn leven: God is in mij.

Henri Nouwen was een Nederlandse priester en schrijver. Hij schreef: » In de eenzaamheid laat ik alles vallen wat me overeind kan houden: mijn vrienden, mijn telefoon, mijn vergaderingen, mijn muziek of boeken. Er blijft enkel mezelf: mijn naakte ik – kwetsbaar, zwak, onzuiver, ontwricht en gebroken. Niets anders. En ik sta nu oog in oog met deze leegte. Zij is zo verschrikkelijk, dat ik haar wil vergeten bij mijn vrienden, in mijn werk en verstrooiing. Ik wil ze niet zien en hardnekkig blijven geloven dat ik toch nog iets waard ben. En het is nog niet alles. Nauwelijks heb ik besloten om in de woestijn van mijn hart te verblijven, of allerlei vreemde en niet in de hand te houden gedachten en voorstellingen komen in mij op en spelen als apen in een bananenboom. Nu laten toorn en hebzucht zich zien in al hun afzichtelijkheid. Ik ben nijdig tegen mijn vijanden en heb zinnelijke dromen waarin ik rijk, invloedrijk en verleidelijk ben; en dan weer voel ik me arm en lelijk, en snak naar een beetje genegenheid. Zo probeer ik te ontsnappen aan de afgrond van mijn niets-zijn, en mijn valse ik in al zijn ijdele glorie te herstellen. «

Bid voor je collega’s

Open de deur, Heer, ik klop. Laat me binnengaan in uw schoonheid en uw aanwezigheid voelen diep in mij. Het spijt mij dat ik telkens leef voor mijzelf en zekerheid zoek in de dingen die uiteindelijk onzeker zijn. Vader, omring mij zodat ik besef dat alleen een leven met U vreugde en zekerheid geeft.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)