Johannes Calvijn (1509-1564)
Johannes Calvijn is naast Maarten Luther de bekendste reformator uit de zestiende eeuw. Johannes voelt zich, tijdens zijn studie Rechten in Parijs, aangetrokken tot het humanisme en de reformatie en breekt met de katholieke kerk. Hij verlaat Parijs en belandt in Bazel. Op 26-jarige leeftijd schrijft hij zijn Institutie van het christelijk geloof. Daarin geeft hij God alle eer, in plaats van de kerk. Hij blijft er 23 jaar aan schaven. In 1537 wordt hij predikant in Genève. Daar doet hij er alles aan om de Bijbel een centrale plaats te geven in kerk en samenleving. Dat botst met de gemeenteraad en Calvijn wordt verbannen. Drie jaar later komt hij terug en neemt vele Franse protestanten mee. Calvijn werkt hard en maakt van Genève een voorbeeld voor andere reformatorische gebieden. Er is echter een pijnpunt: Michael Servet, een theoloog die gezien wordt als ketter. Als hij verschijnt in een kerkdienst van Calvijn, dringt Calvijn erop aan hem te arresteren. Hij wordt levend op de brandstapel gegooid vanwege zijn ideeën, al had Calvijn liever gezien dat ze hem ombrachten met het zwaard.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Christus wil door zijn opstanding uit de dood ieder mens redden.

Psalm 78:12-18
In het land Egypte, in de vlakte van Soan: zagen hun voorouders hoe hij een wonder verrichtte:
hij spleet de zee en voerde hen erdoor: als een dam hield hij het water tegen.
Hij leidde hen met een wolk overdag: in de nacht met een lichtend vuur.
Hij spleet de rotsen in de woestijn: en leste hun dorst met een watervloed,
uit de steen ontsprongen beken: het water stroomde als rivieren.
Maar zij bleven tegen hem zondigen: de Allerhoogste tergen in de woestenij.
Met opzet daagden zij God uit: en riepen om eten zo veel als ze wilden.

Christus wil door zijn opstanding uit de dood ieder mens redden.

Bijbellezing

Stilte

Christus wil door zijn opstanding uit de dood ieder mens redden.

Johannes Calvijn opent zijn beroemde werk Institutie met de volgende zin: » Zonder kennis van onszelf is er geen kennis van God en zonder kennis van God is er geen kennis van onszelf. «

Bid voor je collega’s

Zo graag wil ik alles zelf regelen, de controle houden over mijn leven. Wilt U mij helpen mij volledig over te geven aan U en zo afhankelijk te worden van U? Dan kan ik elke situatie aan, ja dan kan ik zelfs sterven, omdat ik weet dat er niets beters is dan een leven met U. Wees in mij en om mij heen, Christus. Laat mijn leven hier en ook straks, opgaan in uw heerlijkheid.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)