Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Psalm 79:10-13
Waarom mogen de volken zeggen: ‘Waar is nu hun God?’
Laat de volken weten, laat ons het zien: dat het bloed van uw dienaren wordt gewroken.
Laat het zuchten van uw geknechte volk u bereiken, machtig is uw arm: houd in leven wie ten dode zijn gedoemd.
Straf de volken rondom ons zevenvoudig: voor de smaad die zij u hebben aangedaan, Heer!
Wij zijn uw volk: de kudde die u hoedt,
wij zullen u prijzen tot in eeuwigheid: van geslacht op geslacht verhalen van uw roem.

Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Bijbellezing

Stilte

Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Tom Wright, een nieuw-testamenticus, schreef: » De hele toespraak van Jezus (de Bergrede) gaat over het nemen van risico in geloof: als je wilt dat de wereld nu verandert, dan moet je geloven dat God ook echt God is, en dan moet je je eigen prioriteiten aan de kant zetten. De volgelingen van Jezus moeten leren alles uit handen te geven. «

Bid voor je collega’s

Jezus, U zegt: “Maak je geen zorgen.” Het zijn woorden, Heer, die haaks staan op mijn dagelijkse leven dat zo veel zorgen kent. Maar ik wil uw woorden aanvaarden als woorden van waarheid, ik wil U erkennen als Heer van mijn leven en ik wil me aan uw zorg overgeven, trouwe en machtige Vader.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)