In 1967 barstte de Zesdaagse Oorlog uit, die van 5 tot 11 juni duurde. Israël vocht tegen buurlanden Egypte, de Verenigde Arabische Republiek, Jordanië en Syrië. Deze historische oorlog omlijst het doorgaande conflict in het Midden-Oosten. Aan het einde van de oorlog heeft Israël de Gazastrook, het Egyptische schiereiland Sinaï, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem van Jordanië en de Golanhoogte van Syrië in beslag. De status van deze gebieden en de daaruit voortvloeiende vluchtelingencrisis blijven de centrale zorgen in het lopende Israëlisch-Palestijnse conflict. Het roept vragen op over eerlijkheid, theologie en recht.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van U aanvullen, door Christus Jezus.

Psalm 84:10-13
God, ons schild, zie naar ons om: sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
Beter één dag in uw voorhoven: dan duizend dagen daarbuiten,
beter op de drempel van Gods huis: dan wonen in de tenten der goddelozen.
Want God, de HEER, is een zon en een schild: Genade en glorie schenkt de HEER,
zijn weldaden weigert hij niet: aan wie onbevangen op weg gaan.
HEER van de hemelse machten: gelukkig de mens die op u vertrouwt.

Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van U aanvullen, door Christus Jezus.

Bijbellezing

Stilte

Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van U aanvullen, door Christus Jezus.

Bernardus van Clairvaux, een Franse monnik, schreef: » Van God houden blijft niet zonder beloning. Ook al moet die beloning niet het doel zijn waarom we van Hem houden. Ware liefde kan niet met lege handen blijven staan, maar het is geen handel: zij is niet uit op eigenbelang (1 Korintiërs 13:5). Ware liefde is ware genegenheid, geen zakelijke overeenkomst. Niet te verkrijgen op afspraak, en ook zelf krijgt zij niets op die manier. Spontaan komt zij opzetten en zij laat een mens spontaan reageren. «

Bid voor gebeurtenissen in de wereld

Machtige God, lieve Vader, U weet wat recht is en wie waarop recht heeft. Here, wij kunnen zelf niet deze wereld in goede stukken land verdelen. Telkens gaat het fout omdat we belust zijn op macht, eer en geld. Vergeef ons. Help ons om door uw genade ons te richten op de ander en niet op ons eigen bestaan en bezit.

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)