Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Mijn bronnen zijn alleen in U.

Psalm 87
Boven alle steden van Jakob heeft de HEER de poorten van Sion lief : zijn vesting op de heilige bergen.
Van u wordt met lof gesproken: stad van God.
‘Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen: Filistea, Tyrus en Nubië zijn alle hier geboren.’
Met recht kan men van Sion zeggen: ‘Welk volk ook, het is hier geboren, de Allerhoogste houdt Sion in stand.’
Bij de namen van de volken schrijft de HEER: ‘Dit volk is hier geboren.’
En dansend zingen zij: ‘Mijn bronnen zijn alleen in u.’

Mijn bronnen zijn alleen in U.

Bijbellezing

Stilte

Mijn bronnen zijn alleen in U.

C.S. Lewis was een schrijver en letterkundige die op latere leeftijd tot geloof kwam. Hij schreef: » Als ik in mijzelf een verlangen aantref dat door niets ter wereld bevredigd kan worden, dan is de waarschijnlijkste verklaring daarvoor dat ik voor een andere wereld bestemd ben. «

Bid voor gebeurtenissen in de wereld

God, geef ons vrede, voor onszelf en voor elkaar. Onze wens is om in de gemeenschap van vele christenen te leven in harmonie. Geen haat en scheuring, maar oprechte harten die anders leven, die vooral willen geven.

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)