Suster Bertken (ca. 1427-1514)
Suster Bertken wordt geboren als een onwettige dochter van Jacob van Lichtenberg. In 1457 laat ze zich insluiten als kluizenaar. Dat doet ze door een cel van 3.75 meter bij 4 meter om haar heen te laten bouwen. In de kluis went ze zich af van alle aardse beslommeringen en richt ze zich volledig op God. Ze eet zeer eenvoudige maaltijden zonder vlees en zuivelproducten, een grof haren kleed is haar kleding en schoenen heeft ze niet. Het grootste gedeelte van haar tijd besteedt Bertken aan bidden en mediteren. Haar kluis staat in de Utrechtse Buurtkerk en daardoor kan ze goed alle vieringen in de kerk volgen. In de middag praat ze met voorbijgangers die haar raad vragen of ze biedt hen een luisterend oor. Bertken verblijft 57 jaar in de kleine ruimte. Op 87-jarige leeftijd overlijdt ze en wordt ze in haar cel begraven.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Heilige God, heilig en machtig, heilig en onsterfelijk, ontferm U over ons.

Psalm 90:1-10
Heer, u bent ons een toevlucht geweest: van geslacht op geslacht.
Nog voor de bergen waren geboren: voor u aarde en land had gebaard –
u bent, o God, van eeuwigheid: tot eeuwigheid.
U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’
Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is: niet meer dan een wake in de nacht.
U vaagt ons weg als slaap in de morgen: als opschietend gras dat ontkiemt in de morgen en opschiet, en ’s avonds verwelkt en verdort.

Wij komen om door uw toorn: door uw woede bezwijken wij.
U hebt onze zonden vóór u geleid: onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat.
Al onze dagen gaan heen door uw woede: wij beëindigen onze jaren in een zucht.
Zeventig jaar duren onze dagen: of tachtig als wij sterk zijn.
Het beste daarvan is moeite en leed: het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.

Heilige God, heilig en machtig, heilig en onsterfelijk, ontferm U over ons.

Bijbellezing

Stilte

Heilige God, heilig en machtig, heilig en onsterfelijk, ontferm U over ons.

Suster Bertken schreef: » Ik ben een bastaardkind. Net als Jezus. Op mij rust de grootste van alle erfzonden. O, mijn God. Hoe kan ik nog leven in een wereld als deze? Mijn hele bestaan wankelt. Ik wil rust. Rust om na te denken, rust om bij God te komen. Al deze dingen leiden mij af van God, terwijl ik, grote zondares, de
rest van mijn leven nodig zal hebben om weer bij hem te komen. «

Bid voor gebeurtenissen in de wereld

Lieve Heer God, wat U me zult geven wil ik met een vrolijk hart in dank aannemen. Wat U me echter niet wilt geven, daarvan wil ik graag afzien. Ik wil graag genoegen nemen zowel met gering bezit als met grote rijkdom.

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)