Na de bankiers en taxateurs ben ik als accountant vanaf 1 juni 2016 zelf aan de beurt: de accountants-eed is een feit. Gaat het mijn wereld veranderen? Gaan zwerende zakenmannen de financiële wereld veranderen? Dat is denk ik vooral een vraag aan jou.

Vertrouw jij de accountants, je hypotheekadviseur, de man die je huis komt taxeren? Veel van diezelfde financieel-specialisten denken dat het antwoord op die vraag voor jou ‘nee’ is. Maar is dat het werkelijke antwoord? Zelf denk ik dat het belangrijkste deel van het antwoord ligt in het feit dat de gewone burger het verschil tussen een accountant, actuaris, taxateur, belastingadviseur en een beurshandelaar niet weet te benoemen. Dat eerder de overeenkomsten (maatpakken, leaseauto’s, laptops, Zuidas) worden benoemd, dan dat je weet wie welke rol heeft in het financiële systeem.

Doordat de financiële wereld in de afgelopen decennia is gegroeid naar megalomane proporties is het aantal verschillende personen dat een rol speelt in dit financiële systeem voor velen ondoorgrondelijk. En zo kan het gebeuren dat ik als accountant op verjaardagen door mijn oom wordt gevraagd naar belastingadvies en hij niet begrijpend opkijkt als ik hem uitleg dat ik er waarschijnlijk net zoveel van weet als hij.

Zal het dan helpen als ik als accountant zweer dat ik zal handelen in het algemeen belang? Terug naar de vraag aan jou; vertrouw jij mij als accountant als ik zweer dat ik mij zal laten leiden door integriteit, objectiviteit, vertrouwelijkheid, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid? Eerlijk gezegd denk ik van niet. En je kunt je terecht afvragen of het geen teken aan de wand is dat de financiële sector openbaar moet uitspreken dat zij het beste met jou voor heeft.

Tegelijk denk ik dat het afleggen van een eed de bankier, accountant en taxateur ook kan laten zien dat de financiële wereld niet het middelpunt is van de wereld waarin wij leven. Misschien zal het er niet toe leiden dat jouw perspectief op de financiële sector verandert, maar het zal de financieel-specialist toch bepalen bij wat zijn of haar perspectief is.

Maar pak eens een ander perspectief op een andere wereld. Het perspectief van de meeste van mijn collega’s op mijn christelijke wereld. Ook de christelijke wereld kan voor de buitenstaander ondoorgrondelijk zijn. De (ogenschijnlijke) verschillen tussen gereformeerden, evangelische christenen, hervormden en katholieken. Als ik dat uitleg aan collega’s focus ook ik niet op de verschillen, maar juist op de overeenkomsten. Dat zowel gereformeerden als evangelische christenen geloven in een God die zin en perspectief geeft aan het bestaan.

Dat levert dan wel een interessant contrast op. In de christelijke wereld leidt focus op overeenkomsten tot de kern van waar geloof om draait. In de financiële wereld is dat niet het geval. Focussen op overeenkomsten leidt tot verwarring en tot de beeldvorming van een megalomaan instituut waarin alle mannen in maatpakken hetzelfde belang nastreven. Het uitspreken van een eed kan laten zien waar elke beroepsgroep in de financiële sector voor staat.

Het uitspreken van je geloofsbelijdenis geeft perspectief. Als christen bepaalt het mij bij waar ik voor sta en waar ik in geloof. Het uitspreken van mijn geloofsbelijdenis is geen teken aan de wand, maar een krachtig signaal van waar ik als christen in geloof en voor sta. Waar ik op mag worden aangesproken.

Ook het uitspreken van mijn geloofsbrieven als accountant geeft perspectief. Het geeft aan waar ik als accountant op mag worden aangesproken. Het geeft duidelijkheid en vertrouwen aan de wereld om mij heen en aan mijzelf. Gaan zwerende zakenmannen de financiële wereld veranderen? Zo snel zal het niet gaan. Maar ik begin bij mezelf.