Jan van Kilsdonk (1917-2008)
Jan van Kilsdonk wordt geboren het plaatsje Zeeland in Noord-Brabant. Op 17-jarige leeftijd meldt hij zich bij de jezuïeten. In 1960 wordt hij geestelijk verzorger van de katholieke studentenvereniging in Amsterdam. Duizenden studenten leert hij bij naam kennen. Pater Jan van Kilsdonk is een graag geziene gast in studentenflats en ’s nachts in studentenkroegen – met een pilsje in de hand, wat hem de bijnaam ‘Kater van Pilsdronk’ oplevert. In de jaren tachtig richt hij zich in zijn pastorale werk vooral op homoseksuelen, vaak jonge mannen met aids. Omdat hij tijdens zijn bezoeken niet altijd kan zeggen wat op zijn hart ligt, schrijft hij meestal de volgende dag een brief. Dat zijn er in totaal zeker zevenduizend. Tot ver na zijn pensioen blijft hij actief in Amsterdam. Over homoseksualiteit zegt hij: “Homoseksualiteit is geen afwijking of stoornis, maar een vondst van de Schepper.”

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.

Psalm 92:2-5
Het is goed de HEER te loven: uw naam te bezingen, Allerhoogste,
in de morgen te getuigen van uw liefde: en in de nacht van uw trouw,
bij de klank van de tiensnarige harp: en bij het ruisend spel op de lier.
U verheugt mij, HEER, met uw daden: ik juich om wat uw hand verricht.

Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.

Bijbellezing

Stilte

Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.

Tijdens een herdenkingsdienst van Pater van Kilsdonk in 2008 zegt Huub Oosterhuis over zijn ‘eerste en belangrijkste leermeester’: » Begin jaren ’70 nam zijn leven een keer. Hij hield nog wel eens een lange preek, maar dat was dan een verhaal over mensen, zoekgeraakte mensen die hij had teruggevonden. Van briljant leermeester werd hij doodgewoon straatarm pastor. Voor eigen rekening – en namens een genadige ontfermende God. Hij wilde God zo direct en naakt mogelijk ontmoeten. Hij had een zintuig voor het verdriet en de wanhoop, maar ook voor de schoonheid van mensen. Hij wist intuïtief dat God, de god van zijn jeugd die later de god van de Bijbel bleek te zijn – dat die hem verschijnen zou, bij glimpen en in afglans, in de ogen van mensen die hem om bevestiging en eerbied vroegen. En zo heeft hij mij en anderen, velen van ons geleerd: dat het mogelijk is God te doen in de liefde, de eerbied, de solidariteit die je aan mensen betoont. «

Bid voor je collega’s

Christus, niet in de grootheid van de wereld volgen wij U, maar in de kleine dingen. Want U maakt het kleine groot en het grote klein. Maak ons nederig, goede God. Wij willen U ontmoeten. Geef door de kracht van uw Heilige Geest dat wij vandaag elkaar liefhebben en U zo aanwezig maken in deze wereld.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)