Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.

Psalm 95:1-5
Kom, laten wij jubelen voor de HEER: juichen voor onze rots, onze redding.
Laten wij hem naderen met een loflied: hem toejuichen met gezang.
De HEER is een machtige God: een machtige koning, boven alle goden verheven.
Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde: de toppen van de bergen behoren hem toe,
van hem is de zee, door hem gemaakt: en ook het droge, door zijn handen gevormd.

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.

Bijbellezing

Stilte

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.

Cyprianus, bisschop van Carthago in de derde eeuw, schreef: » Hanna deed niet luidkeels een beroep op God maar bad in stilte, bescheiden, in de schuilhoek van haar innerlijk. Haar gebed bleef verborgen, maar haar geloof was evident, zij sprak niet met haar stem, maar met haar hart, want zij besefte dat de Heer haar zo kon horen. De heilige Schrift maakt dat duidelijk in de woorden: ‘Zij bad in haar hart, en haar lippen bewogen wel maar haar stem was niet te horen, en God verhoorde haar.’ «

Bid voor je collega’s

Jezus, onze vreugde, als wij dicht bij U blijven, begrijpen wij dat het evangelie ons oproept ons leven in te zetten. Ook als wij U vergeten, dan blijft U met uw liefde aanwezig en werkt U op ons in door de Heilige Geest.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)