Johannes Post (1906-1944)
Johannes Post werd geboren in Hollandscheveld. Hij is verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1940 wil hij in het westen van Nederland vechten tegen de Duisters, maar voor hij het weet heeft Nederland gecapituleerd. In 1942 krijgt zijn gezin de eerste onderduiker in huis. Vanaf dat moment wordt hij actief in het verzet. Hij vervalst persoonsbewijzen, regelt adressen in heel Drenthe voor vervolgde Joden en overvalt met medeverzetsstrijders distributiekantoren. In 1943 wordt hij voor het eerst opgepakt, maar hij weet te ontsnappen. Drenthe is voor hem te gevaarlijk geworden. Hij vestigt zich met een knokploeg in Breda en kraakt vele distributiekantoren. In 1944 treedt Post toe tot de top van de Landelijke Knokploegen. Op 15 juli wordt hij opgepakt, tijdens een overval op het Huis van Bewaring in Amsterdam. De volgende dag wordt hij met een groep verzetsstrijders naar de duinen gebracht en gefusilleerd.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Christus was hier. Christus is hier. Christus zal komen.

Psalm 99:1-5
De HEER is koning: volken, beef!
Hij troont op de cherubs: aarde, sidder!
Groot is de HEER op de Sion: verheven is hij boven alle volken.
Uw naam moeten zij loven: zo groot en geducht. Heilig is hij.
Machtige koning, die het recht bemint: u stelde rechtvaardige wetten vast.
Recht en gerechtigheid in Jakob: ze zijn uw werk.
Breng hulde aan de HEER, onze God: en buig u neer aan zijn voeten. Heilig is hij.

Christus was hier. Christus is hier. Christus zal komen.

Bijbellezing

Stilte

Christus was hier. Christus is hier. Christus zal komen.

Etty Hillesum, omgekomen in de concentratiekampen van Hitler, schreef: » En zeer, zeer bescheiden zijn… En steeds eenvoudiger worden… Niet alleen voor jezelf, in je stille en beste momenten die eenvoud en wijdte in je voelen, maar ook in je dagelijkse leven, geen sensaties om je heen uitstrooien, niet interessant willen zijn. «

Bid voor gebeurtenissen in de wereld

Zo veel oorlogen in deze wereld. De vraag waar U toch bent in al het geweld brandt vaak op onze lippen. Maar U bent de God die vrede brengt en ons in staat stelt vrede te stichten. Maak van ons, in navolging van uw Zoon Jezus, stichters van vrede. Eerst in ons eigen hart, dan in het leven van anderen.

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)