Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Heel mijn hart weet nu zeker wie de Levende is!

Psalm 104:1-4
Prijs de HEER, mijn ziel: HEER , mijn God, hoe groot bent u.
Met glans en glorie bent u bekleed: in een mantel van licht gehuld.
U spant de hemel uit als een tentdoek: en bouwt op de wateren uw hoge zalen,
u maakt van de wolken uw wagen: en beweegt u op de vleugels van de wind,
u maakt van de winden uw boden: van vlammend vuur uw dienaren.

Heel mijn hart weet nu zeker wie de Levende is!

Bijbellezing

Stilte

Heel mijn hart weet nu zeker wie de Levende is!

Een verhaal over Antonius van Egypte, de vader van het kloosterleven: » Een zekere broeder verzaakte de wereld en gaf zijn bezittingen aan de armen, maar hield een paar dingen voor zichzelf, alvorens naar abba Antonius te gaan. Toen de oude man dit bemerkte, sprak hij tot hem: ‘Als je een monnik wilt worden, daal dan af naar het dorp, koop wat stukken vlees, hang die aan je blote lichaam, en kom dan hier.’ Zodra hij dat gedaan had, kauwden de honden en vogels aan zijn vlees. Hij kwam terug bij de oude man die hem vroeg of hij gedaan had wat hij gezegd had. Toen hij hem zijn stukgebeten lichaam liet zien, sprak de heilige Antonius: ‘Ieder die de wereld verzaakt en toch aan zijn geld wil blijven hangen, zal op deze manier door de duivels gekweld en in stukken gereten worden.’ «

Bid voor je collega’s

Mijn Redder, gebruik mij voor elk doel en op elke wijze die U maar wenst. Hier is mijn arme hart, als een leeg vat; vul het met uw genade. Hier is mijn zondige en bezwaarde ziel; verfris mij en vernieuw mij met uw liefde.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)