De gedaanteverandering van Jezus
In 1945 werpt Amerika op 6 augustus een atoombom op Hiroshima, Japan. Voor het eerst in de geschiedenis worden nucleaire wapens tegen mensen gebruikt. Tegelijk herdenken we de gedaanteverandering van Jezus. Op de berg, in aanwezigheid van zijn drie meest nabije discipelen, wordt Jezus’ ‘aan God gelijk zijn’ geopenbaard. Ook Mozes en Elia zijn aanwezig. De slachtoffers – en hun kinderen – van de atoombom op Hiroshima zijn op een tragische manier van gedaante veranderd. Laat de herinnering aan die dag in de geschiedenis en aan het evangelie van Jezus, een boodschap van vrede, ons voortdurend helpen wegen van vrede te zien.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Niets zal je ontbreken als je God zoekt. God vervult alles.

Psalm 105:23-38
Israël trok weg naar Egypte: Jakob verbleef als vreemde in het land van Cham.
God maakte zijn volk zeer vruchtbaar: machtiger dan wie het belaagden.
Hij veranderde hun hart: ze gingen zijn volk haten en spanden samen tegen zijn dienaren.
Hij stuurde Mozes, zijn dienaar: en Aäron, de man van zijn keuze.
Zij kondigden zijn wondertekenen aan: machtige daden in het land van Cham.

Hij stuurde duisternis en het werd duister: waren ze niet doof voor zijn woorden?
Hij veranderde hun waterstromen in bloed: en liet al hun vissen sterven.
Hun land krioelde van kikkers: tot in de kamers van hun koningen.
Hij sprak en er kwamen steekvliegen: en muggen in heel hun gebied.
In plaats van regen gaf hij hagel: hevige branden ontstak hij in hun land,
hij trof hun wijnstok en vijgenboom: en verwoestte de bomen in hun gebied.

Hij sprak en de sprinkhaan kwam met zijn larven, niet te tellen: die vrat al het groen van de velden, die vrat het gewas van hun akkers.
Hij trof de eerstgeborenen in hun land: hun sterke oudste zonen.
Hij liet zijn volk vertrekken met zilver en goud: niemand in hun stammen ging strompelend weg.
Egypte was vervuld van angst: en zag hen met vreugde gaan.

Niets zal je ontbreken als je God zoekt. God vervult alles.

Bijbellezing

Stilte

Niets zal je ontbreken als je God zoekt. God vervult alles.

Frère Roger van Taizé schreef: » In alles innerlijke vrede, oprechte vreugde in de stilte van jouw hart. Lang vóór de tijd van Christus vinden we reeds dit gebed: ‘Alleen bij God vindt mijn ziel rust, van hem komt mijn hoop. God alleen is mijn onwankelbare steun.’ En in het evangelie geeft Christus ons de verzekering: ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie’. Laat jouw zorgen varen en wees niet meer bang. «

Bid voor gebeurtenissen in de wereld

Innerlijke vrede is het begin van wereldvrede. Maar vaak is mijn hart zo onrustig. In mijzelf vind ik motieven de ander te vernietigen, ze te haten en bommen te werpen. Laat in mijn hart uw vrede achter om mij om te vormen, zodat ik vandaag al op de plekken waar ik kom vrede uitdraag.

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)