Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

De Heer vernieuwt je, Hij verstoot je niet. De Heer komt je ontmoeten.

Psalm 106:34-42
Zij roeiden de volken niet uit die de HEER hun had aangewezen: vermengden zich zelfs met hen en spiegelden zich aan hun daden,
vereerden hun godenbeelden: en raakten verstrikt in hun netten.
Zij brachten hun zonen en dochters ten offer aan de demonen: en vergoten het bloed van onschuldigen,
het bloed van hun zonen en dochters: geofferd aan de beelden van Kanaän.
Een stroom van bloed ontheiligde het land: Zij werden onrein door hun daden, overspelig was hun gedrag.
Toen ontstak de HEER in toorn: hij gruwde van zijn volk, zijn liefste bezit.
Hij gaf het in de macht van vreemde volken: Zij werden overheerst door hun haters,
onderdrukt door hun vijanden: en moesten zwichten voor hun macht.

De Heer vernieuwt je, Hij verstoot je niet. De Heer komt je ontmoeten.

Bijbellezing

Stilte

De Heer vernieuwt je, Hij verstoot je niet. De Heer komt je ontmoeten.

De Amerikaanse schrijver Frederick Buechner schrijft in zijn boek Een heilige reis: » Diep binnen in de geschiedenis, zoals die geschreven wordt in geschiedenisboeken en kranten, in de brieven die we schrijven en in de dagboeken die we bijhouden, zit een heilige geschiedenis, zit een bedoeling van God, die werkzaam is in de ogenschijnlijke doelloosheid van zowel de algemene geschiedenis van de mensheid als de geschiedenis van elk van ons afzonderlijk; zit, in het kort, de geschiedenis van het al dan niet verloren gaan van zielen, waaronder de onze. «

Bid voor je collega’s

Onze geschiedenis is voor U niet verborgen. Tot in het diepst van ons wezen kent U ons. Daar waar wij soms liever niet kijken, waar we ons schamen voor onszelf, daar wilt U naar ons toekomen. U wilt ons genezen en ons vernieuwen, ons een nieuw leven geven. Een heilig leven.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)