Moord op Kerwin Duinmeijer
Op 20 augustus 1983 wordt Kerwin Duinmeijer op 15-jarige leeftijd neergestoken door de 16-jarige Nico Bodemeijer. Als Kerwin, een Antilliaan, een snackbar uitloopt, raakt hij verzeild in een ruzie met twee skinheads. Na een korte woordenwisseling steekt Nico hem neer. Omdat Kerwin ‘vies’ zou hebben gekeken, zegt Nico in een verklaring. Als de neergestoken Kerwin met een taxi naar het ziekenhuis wil, weigert de chauffeur hem te vervoeren. Een tweede taxichauffeur verleent eerste hulp en regelt een ambulance. Kort na aankomst in het ziekenhuis overlijdt hij. Nico was een probleemjongere die opgroeide in een moeilijk gezin, onder meer veroorzaakt door de trauma’s die zijn joodse vader had opgelopen toen zijn familie werd weggehaald bij de grote razzia in de Waterloopleinbuurt in 1943. Nico belandt ook later in zijn leven herhaaldelijk in de gevangenis. In 2012 pleegt hij zelfmoord.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Laat ons zien, Heer, uw genade en kom spoedig terug.

Psalm 108:6-14
Verhef u boven de hemelen, God: laat uw glorie heel de aarde vervullen.
Bevrijd uw geliefde volk: help het met uw machtige hand, verhoor mij.
God heeft gesproken in zijn heiligdom: ‘Juichend zal ik Sichem verdelen, het dal van Sukkot uitmeten.
Van mij is Gilead, van mij is Manasse: Efraïm is de helm op mijn hoofd, Juda de scepter in mijn hand.
Moab is mijn wasbekken, op Edom zet ik mijn voet: over Filistea klinkt mijn juichkreet.’

Wie voert mij de vesting binnen: wie zal mij naar Edom leiden?
Bent u het niet, God, u die ons verstoten had: voert u niet, God, onze legers aan?
Sta ons bij tegen de vijand: de hulp van mensen is vergeefs.
Met God zullen wij triomferen: hij zal onze vijanden vertrappen.

Laat ons zien, Heer, uw genade en kom spoedig terug.

Bijbellezing

Stilte

Laat ons zien, Heer, uw genade en kom spoedig terug.

Bisschop Augustinus schreef: » Er bestaat een stem van het hart en een taal van het hart. Deze innerlijke stem is ons gebed als onze lippen gesloten zijn en onze ziel openstaat voor God. Wij zwijgen en ons hart spreekt, niet tot de oren van mensen, maar tot God. Wees er zeker van dat God je zal horen. «

Bid voor gebeurtenissen in de wereld

Goede Christus, U die de vrede brengt. Verstoord door ons verleden en door vooroordelen handelen wij vaak uit angst. U zegt ons keer op keer: wees niet bang. Kom ons te hulp, Jezus. Neem onze angst weg, zodat wij wegen van vertrouwen kunnen bewandelen. Geef vrede, Heer, geef vrede.

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)