Jan Wit (1914-1980)
Jan Wit werd geboren in Nijmegen. Al vroeg wordt duidelijk dat zijn gezichtsvermogen zeer beperkt is. Op de tast en afgaande op zijn gehoor gaat de jonge Jan naar het blindeninstituut in Zeist. Wat moet er van hem worden, een blinde? Uiteindelijk studeert de zeer intelligente Jan theologie en vervolmaakt hij zijn studie Frans in Parijs, zodat hij dominee kan worden in een Franssprekende gemeente in Nijmegen. In deze stad vindt hij literaire bondgenoten in Willem Barnard en Ted Logeman. Hij helpt mee aan de bijbelvertaling van 1953 door een deel van de psalmen te vertalen. Bekender wordt hij door de diepzinnige liederen die hij schrijft voor het Liedboek voor de Kerken.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Zing voor God, zing een lied, zing voor onze koning, zing hem een lied.

Psalm 111:5-10
Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen: eeuwig gedenkt hij zijn verbond.
Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden: en gaf hun het land van andere volken.
Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen: uit al zijn regels blijkt zijn trouw,
ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig: gemaakt volgens waarheid en recht.
Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld: Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.
Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER: wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand: voor altijd.

Zing voor God, zing een lied, zing voor onze koning, zing hem een lied.

Bijbellezing

Stilte

Zing voor God, zing een lied, zing voor onze koning, zing hem een lied.

Een vers uit een van de liederen, geschreven door Jan Wit: » Door een geheimenis omsloten / door alle dingen uitgesloten / gaat hij op alle dingen in. / Alleen uw woord geeft aan zijn falen / zijn rustloos zoeken en verdwalen / een onuitsprekelijke zin. «

Bid voor je collega’s

Jezus, onze vrede, als onze lippen stil blijven, luistert en spreekt ons hart naar U. En U zegt tot ieder van ons: geef jezelf eenvoudigweg over aan het leven van de Heilige Geest; dáárvoor is slechts het kleinste beetje geloof dat je bezit voldoende.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)