Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

De Heer heb ik lief: Hij hoort mijn stem, mijn smeken.

Psalm 116:1-6
De HEER heb ik lief: hij hoort mijn stem, mijn smeken
hij luistert naar mij: ik roep hem aan, mijn leven lang.
Banden van de dood omknelden mij: angsten van het dodenrijk grepen mij aan, ik voelde angst en pijn.
Toen riep ik de naam van de HEER: ‘HEER , red toch mijn leven!’
De HEER is genadig en rechtvaardig: onze God is een God van ontferming,
de HEER beschermt de eenvoudigen: machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.

De Heer heb ik lief: Hij hoort mijn stem, mijn smeken.

Bijbellezing

Stilte

De Heer heb ik lief: Hij hoort mijn stem, mijn smeken.

C.S. Lewis schreef: » Als ik in mijzelf een verlangen aantref dat door niets ter wereld bevredigd kan worden, dan is de waarschijnlijkste verklaring daarvoor dat ik voor een andere wereld bestemd ben. «

Bid voor je collega’s

Heer onze God, als wij bang zijn, laat ons dan niet vertwijfelen. Als wij ontgoocheld zijn, laat ons dan niet bitter worden. Als wij gevallen zijn, laat ons dan niet liggen. Als wij aan het einde zijn van ons begrijpen en van onze krachten, laat ons dan niet omkomen. Nee, laat ons dan uw nabijheid en uw liefde voelen.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)