Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Niets zal ons ooit scheiden van Gods liefde die aan ons is geopenbaard door Jezus Christus.

Psalm 118:19-23
Open voor mij de poorten van de gerechtigheid: ik wil binnengaan om de HEER te loven.
Dit is de poort die leidt naar de HEER: hier gaan de rechtvaardigen binnen.
Ik wil u loven omdat u antwoordde: en mij de overwinning gaf.
De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden: Dit is het werk van de HEER, een wonder in onze ogen.

Niets zal ons ooit scheiden van Gods liefde die aan ons is geopenbaard door Jezus Christus.

Bijbellezing

Stilte

Niets zal ons ooit scheiden van Gods liefde die aan ons is geopenbaard door Jezus Christus.

Etty Hillesum, de Nederlandse mystica die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwam in een concentratiekamp, schreef: » Soms is het of er in me een grote werkplaats is, waar hard gewerkt wordt, gehamerd en god-weet-wat. En soms is het of ik van binnen van graniet ben, een stuk rots en er beuken onophoudelijk sterke waterstromen tegen die rots en hollen haar uit. Een granieten grot, die steeds meer uitgehold wordt en waar contouren in gebeiteld worden en vormen. En misschien staan de vormen op een goede dag kant-en-klaar met scherp omlijnde omtrekken en hoef ik alleen maar na te tekenen, wat ik in me vind? «

Bid voor je collega’s

U wordt in een oneindige liefde door alles bewogen. Zelfs dingen die wij onbelangrijk vinden en waaraan wij achteloos voorbijgaan, zoals de nood van een mus, daardoor wordt U bewogen; wat wij zo vaak amper opmerken, de zucht van een mens bijvoorbeeld, dat zet U in beweging.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)