Pater Pio (1887-1968)
Padre Pio wordt geboren in het kleine Italiaanse dorpje Pietrelcina, in de provincie Benevento. Zijn ouders zijn arme landbouwers. Als hij zestien is, treedt hij in bij de orde van de capucijnen, hij wordt monnik. In 1918 gebeurt er iets vreemds. Hij ontvangt mystieke tekenen die hij zijn hele leven bij zich zal dragen. Dat zijn diepe wonden in zijn handen en zijde, de wonden van Jezus. Uit de wonden van Pio stroomt bloed. Niemand kan ze genezen. Door deze stigmata en talrijke wonderen krijgt hij bezoek van talloze pelgrims. Velen vinden hem, tot op de dag van vandaag, een bedrieger. Ook de pausen weten geen raad. De ene loopt met hem weg, een volgende moet niets van hem hebben. Vijftig jaar draagt hij de tekenen van Jezus’ dood bij zich. Op zondag 22 september 1968 zakt hij tijdens de viering van de hoogmis in elkaar. Hij is aan het einde van zijn krachten. In 2002 wordt zijn bijzondere kracht door de katholieke kerk erkend en wordt pater Pio heilig verklaard.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.

Psalm 119:97-104
Hoe lief heb ik uw wet: heel de dag is hij in mijn gedachten.
Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden: ik ben er eeuwig mee verbonden.

Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters: want ik overdenk uw richtlijnen,
ik heb meer inzicht dan ouderen: want uw regels volg ik op.
Mijn voeten mijden elk pad dat slecht is: zo kan ik mij houden aan uw woord,
van uw voorschriften wijk ik niet af: u bent het die mij onderricht.

Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte: zoeter dan honing voor mijn mond.
Uw regels geven mij inzicht: daarom haat ik elk bedrieglijk pad.

Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.

Bijbellezing

Stilte

Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.

Corrie ten Boom schreef de wijze woorden: » Als je problemen te klein zijn om voor te bidden, dan zijn ze ook te klein om je er zorgen over te maken. «

Bid voor je collega’s

Wie de Heer zoekt, zal Hem ook prijzen. Als je de Heer zoekt, zul je Hem vinden, en als je de Heer vindt, zul je Hem ook prijzen.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen