Hiëronymus van Stridon (ca. 347-420)
De heilige Hiëronymus van Stridon is een van de vier grote kerkvaders van het Westen. Hij draagt deze titel vooral vanwege zijn vertaalwerk. Hij is de eerste die het Oude Testament vanuit het Hebreeuws naar het Latijn vertaalt. Zijn vertaling van de Bijbel naar het Latijn, de Vulgata, wordt in 1564 door het Vaticaan als gezaghebbend gezien en is nog altijd in gebruik. Ook veel vertalingen in het Nederlands zijn gebaseerd op de vertaling van Hiëronymus. In 384 hoopt hij dat hij gekozen wordt als paus, maar als dat mislukt, vertrekt hij naar Israël en gaat wonen in Betlehem. Hij sticht verschillende kloosters en slijt zijn laatste jaren als kluizenaar.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.

Psalm 119:154-160
Zie mijn ellende en red mij: uw wet vergeet ik niet.
Strijd voor mij en verlos mij: houd mij in leven zoals u hebt beloofd.
Redding blijft ver van de zondaars: want uw wetten zoeken ze niet.
Groot is uw mededogen, HEER: houd mij in leven, u bent rechtvaardig.
Met velen zijn mijn vervolgers en belagers: toch wijk ik van uw richtlijnen niet af.
Ik zie de afvalligen en weerzin vervult mij: want zij houden zich niet aan uw woord.
Zie hoe ik uw regels liefheb: HEER, laat mij leven, u bent trouw.
Uw woord is volkomen betrouwbaar: elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.

Bijbellezing

Stilte

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.

Mahatma Gandhi, grondlegger van de moderne staat India en geweldloze verzetsstrijder, schreef: » De zwakke kan niet vergeven. Vergeving is een eigenschap van de sterke. «

Bid voor je collega’s

Lieve God, verklaar uw woord in onze harten en maak het zo licht en warm dat wij er troost en vreugde van ervaren.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen