Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Als je roept, geeft de Heer antwoord en als je om hulp schreeuwt, zegt Hij: Hier ben ik.

Psalm 129
Dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan: Israël, blijf het herhalen –
dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan: maar gebroken hebben ze mij niet.
Ze trokken hun ploeg over mijn rug: en maakten lange voren,
maar de HEER die rechtvaardig is: sneed de riemen van de drijvers door.
Beschaamd deinzen terug: allen die Sion haten,
ze zijn als gras op de daken: dat verdort nog voor het bloeit:
de maaier vult er zijn hand niet mee: noch de schovenbinder zijn armen,
en geen voorbijganger zegt: ‘Moge de HEER u zegenen.’
Wij zegenen u in de naam van de HEER.

Als je roept, geeft de Heer antwoord en als je om hulp schreeuwt, zegt Hij: Hier ben ik.

Bijbellezing

Stilte

Als je roept, geeft de Heer antwoord en als je om hulp schreeuwt, zegt Hij: Hier ben ik.

Frère Roger, de stichter van de gemeenschap van Taizé schreef: » Je bent met Christus verbonden; je weet dat strijd en aanbidding één en dezelfde bron hebben: als je bidt, gebeurt dat uit liefde; als je strijdt om de meest mishandelde een menselijk gezicht te geven, gebeurt dat ook uit liefde. «

Bid voor je collega’s

Heer Jezus Christus, U schenkt weer een nieuwe dag. Ik dank U dat ik vandaag mijn zeer persoonlijke spoor mag trekken in deze wereld. Laat het een spoor zijn van liefde, een spoor dat ook de mensen om mij heen aanmoedigt om dankbaar hun eigen leven aan te durven.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)