Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op. U bent al mijn God vanaf de moederschoot.

Psalm 134
Zegen de HEER: u allen die de dienst van de HEER verricht
en in het huis van de HEER staat: nacht aan nacht.
Hef uw handen op naar het heiligdom: en zegen de HEER.
Moge uit Sion de HEER u zegenen: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op. U bent al mijn God vanaf de moederschoot.

Bijbellezing

Stilte

Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op. U bent al mijn God vanaf de moederschoot.

Franciscus van Assisi schreef: » Heer, geef me de rust om dingen die ik niet kan veranderen te accepteren, moed om de dingen te veranderen die ik kan veranderen en de wijsheid om het verschil te weten. «

Bid voor je collega’s

Vader in de hemel, als de gedachte aan U in onze ziel ontwaakt, laat dit dan niet gebeuren zoals een vogel opschrikt en in verwarring wegfladdert, maar zoals een kind met een hemelse glimlach uit de slaap ontwaakt.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)