Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Psalm 138:4-6
Laten alle koningen op aarde u loven, HEER: zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.
Laten zij de wegen van de HEER bezingen: ‘Groot is de majesteit van de HEER.
De HEER is hoogverheven!: Naar de nederige ziet hij om, de hoogmoedige doorziet hij van verre.’

Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Bijbellezing

Stilte

Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer schreef: » Het herstel van de kerk moet zeker komen van een nieuw soort monnikendom, dat met het oude slechts overeenkomt in zijn onvoorwaardelijkheid van een leven volgens de Bergrede in navolging van Christus. Ik denk dat het tijd is hiervoor mensen bijeen te brengen. «

Bid voor gebeurtenissen in de wereld

De tijd waarin Bonhoeffer schreef ligt alweer decennia achter ons. Hij achtte een nieuw monnikendom noodzakelijk om plekken te creëren waar uw koninkrijk zichtbaar wordt. Leven in gemeenschap. Als Bonhoeffer een profeet was, maak ons hart dan bereid om te gaan leven als monniken, in radicale gehoorzaamheid aan Jezus.

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)