Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

In God alleen vind ik rust, in God vind ik vrede en vreugde.

Psalm 140:2-6
Bevrijd mij, HEER, van wie mij kwaad doen: behoed mij voor hun bruut geweld.
In hun hart bedenken zij boze plannen: heel de dag zoeken ze strijd.
Hun tong is scherp als die van een slang: achter hun lippen schuilt het gif van een adder.
Houd mij, HEER, uit de handen van schurken: behoed mij voor hun bruut geweld.
Ze zijn op mijn ondergang uit: in hun hoogmoed leggen ze strikken,
ze spannen met touwen een net: en zetten een val op mijn weg.

In God alleen vind ik rust, in God vind ik vrede en vreugde.

Bijbellezing

Stilte

In God alleen vind ik rust, in God vind ik vrede en vreugde.

Broeder Laurentius, een Franse monnik uit de zeventiende eeuw, schreef: » Maak van je hart een eigen kapel, waar je je van tijd tot tijd kunt terugtrekken, om vredig, ootmoedig en liefdevol met God te spreken. «

Bid voor gebeurtenissen in de wereld

Jezus, licht van ons hart, sinds uw opstanding komt U altijd tot ons. Waar wij ook aan toe zijn, U wacht altijd op ons. U zegt ons: “Kom naar mij, jullie die onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.”

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)