Martinus van Tours (316-397)
Deze heilige staat beter bekend als Sint-Maarten, die op 11 november vooral bij kinderen populair is als zij met lampionnen langs de deur gaan om snoep op te halen. Maar dit gebruik heeft weinig met het leven van Martinus van Tours te maken. Maarten wordt rond 316 geboren in Savaria, Hongarije. Hij wordt op zijn vijftiende soldaat. Bij de stadspoort van Amiens ontmoet hij een bedelaar. Aan hem geeft hij de helft van zijn mantel, want de andere helft is van het leger en kan hij daarom niet weggeven. Volgens een legende was deze bedelaar een verschijning van Jezus, of stond de bedelaar symbool voor Christus die zelf zei: “Ik was naakt, en jullie kleedden mij.” Maarten bekeert zich en verlaat het leger. In 371 wordt hij door de bevolking van Tours gekozen tot bisschop.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

God is vol liefde, durf voor die liefde alles te geven.

Psalm 143:1-4
HEER, hoor mijn gebed: luister naar mijn smeken,
antwoord mij: u bent trouw en rechtvaardig.
Daag uw dienaar niet voor het gerecht: voor u is geen sterveling onschuldig.
De vijand heeft mij vervolgd: mijn leven vertrapt in het stof,
ik moet wonen in duisternis: als de doden van eeuwen her,
ik ben ten einde raad: geschokt tot diep in mijn hart.

God is vol liefde, durf voor die liefde alles te geven.

Bijbellezing

Stilte

God is vol liefde, durf voor die liefde alles te geven.

Thomas Merton, een veelgelezen Amerikaans monnik, schreef over de liefde: » De hoogste waardigheid van de mens, zijn belangrijkste en bijzonderste kracht, het diepste geheim van zijn mens-zijn, is zijn vermogen om te beminnen. Dit vermogen in het diepste van zijn ziel is het bewijs dat hij in zich het beeld en de gelijkenis van God draagt. «

Bid voor je collega’s

Jezus, onze vreugde, als wij begrijpen dat U ons liefhebt, verstilt er iets in ons leven en wordt er zelfs iets veranderd. Wij vragen U: “Wat verwacht U van mij?” Door de heilige Geest antwoordt Je: “Laat niets je verontrusten, ik bid in jou, durf je leven te geven.”

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)