Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Zing voor de Heer een nieuw lied, zing voor de Heer, heel de aarde.

Psalm 145:7-14
Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden: uw gerechtigheid luid bezingen:
‘Genadig en liefdevol is de HEER: hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Goed is de HEER voor alles en allen: hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’
Laten al uw schepselen u loven, HEER: en uw getrouwen u prijzen.
Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap: spreken over uw machtige werken,
aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen: de glorie en de glans van uw koningschap:
‘Uw koningschap omspant de eeuwen: uw heerschappij omvat alle geslachten.’
‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen: wie gebukt gaat richt hij op.’

Zing voor de Heer een nieuw lied, zing voor de Heer, heel de aarde.

Bijbellezing

Stilte

Zing voor de Heer een nieuw lied, zing voor de Heer, heel de aarde.

De Franse jezuïet Nicholas Grou schreef: » Iedere handeling volgens de wil van God die voor zijn aangezicht wordt uitgevoerd, op een manier die hem behaagt, is een gebed. Het is zelfs een beter gebed dan als men in die situatie gewone woorden zou gebruiken. «

Bid voor je collega’s

Uw wegen wil ik leren. Mijn hart verlangt naar uw wil. Uw wil met deze wereld, uw wil met mijn leven. Want ik wil mij volledig onderwerpen aan U. Dat is mijn verlangen. Ik geloof namelijk dat dan het leven hier op aarde zo veel mooier wordt, als ik meer ga lijken op Jezus die uw wil volledig deed.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)