Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Ik zal de Heer elke dag prijzen. Ik loof Hem voortdurend met mijn lippen.

Psalm 147:7-11
Hef voor de HEER een hymne aan: zing voor onze God een lied bij de lier
voor hem die de hemel met wolken bedekt: die de aarde met regen doordrenkt,
die het gras op de bergen laat groeien: die voedsel geeft aan de dieren, aan de roepende jongen van de raaf.
Niet de kracht van paarden verheugt hem: niet de sterkte van soldaten geeft hem vreugde,
vreugde vindt de HEER in wie hem eren: en in wie hopen op zijn liefde en trouw.

Ik zal de Heer elke dag prijzen. Ik loof Hem voortdurend met mijn lippen.

Bijbellezing

Stilte

Ik zal de Heer elke dag prijzen. Ik loof Hem voortdurend met mijn lippen.

Reinhard Boncke, een Duitse evangelist uit de charismatische stroming, schreef: » Vragen waarom God zo veel lijden toelaat is hetzelfde als aan de minister van Verkeer vragen waarom hij zo veel verkeersongelukken toelaat. Hij zou het wetboek van verkeer grijpen en zeggen: iedere keer dat deze wet overtreden wordt, is er kans op een ongeluk. «

Bid voor je collega’s

Heilige Geest, in elke situatie zouden wij in grote eenvoud open willen staan voor U. Het is vooral door een innerlijk inzicht dat U ons het geheim van uw leven in ons laat ontdekken.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)