Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.

Psalm 5:5-8
U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad: bij u is de misdaad
niet welkom.
Gewetenlozen houden geen stand: onder de blik van uw ogen.
U haat allen die onrecht doen: leugenaars richt u te gronde.
U verafschuwt, HEER: wie bedriegt en bloed vergiet.
Maar ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan: van ontzag
vervuld mij buigen naar uw heilige tempel.

De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.

Bijbellezing

Stilte

De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt
uit de mond van God.

John Stott, een vooraanstaand Engels theoloog uit de Anglicaanse kerk,
schreef: » Het wezen van de zonde is dat wij mensen onszelf op de plaats van God stellen, terwijl het wezen van de verlossing is dat God zichzelf op onze plaats stelt. Wij gaan staan op de plaats die alleen God verdient; God gaat staan op de plaats die wij verdienen. «

Bid voor je collega’s

Keer op keer willen wij terugkeren naar uw woord. Uw woord, dat is niet
in de eerste plaats de Bijbel, maar Jezus Christus. Het levende Woord. Hem willen wij dienen, volgen, zoeken, beminnen. Om hem willen wij ons leven opofferen aan de liefde. Wij bidden U, kom in ons wonen met uw Geest.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)