Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Vertel het aan iedereen en zeg: onze verlosser gaat komen.

Psalm 8:4-10
Zie ik de hemel, het werk van uw vingers: de maan en de sterren door u daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt: het mensenkind dat u naar
hem omziet?
U hebt hem bijna een god gemaakt: hem gekroond met glans en glorie,
hem toevertrouwd het werk van uw handen: en alles aan zijn voeten gelegd:
schapen, geiten, al het vee: en ook de dieren van het veld,
de vogels aan de hemel, de vissen in de zee: en alles wat trekt over de
wegen der zeeën.
HEER, onze Heer: hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

Vertel het aan iedereen en zeg: onze verlosser gaat komen.

Bijbellezing

Stilte

Vertel het aan iedereen en zeg: onze verlosser gaat komen.

De Deense filosoof Søren Kierkegaard schreef: » Christus liever willen bewonderen dan hem willen volgen is geen uitvinding van slechte mensen. Het is meer een uitvinding van hen die zich zonder ruggengraat op veilige afstand van Jezus willen houden. «

Bid voor je collega’s

Vader, hoe vaak denk ik alleen maar aan mezelf? Ik spiegel mij aan de mensen om mij heen en ik wil beter zijn. Leuk gevonden worden, aardig, ambitieus. Maar wie ben ik echt? Geest, spreek vandaag tot mijn hart en openbaar mij wie ik echt ben. Leer mij de waarheid van mijn hart, zodat ik nooit meer mensen als slechter hoef te betitelen uit angst dat anderen mij anders niet leuk meer vinden.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)