O Emmanuel, Koning en Wetgever, lang verwachte Redder van de volkeren, kom nu, red ons, Heer onze God.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

O Emmanuel, Koning en Wetgever, lang verwachte Redder van de volkeren, kom nu, red ons, Heer onze God.

Psalm 12:1-5
Grijp in, HEER! Niemand is nog trouw: geen mens spreekt nog waarheid.
Ze beliegen elkaar allemaal: vals en verraderlijk is hun woord.
HEE R, snijd hun valse tongen af: snoer de monden vol grootspraak
die zeggen: ‘Met onze tong zijn we sterk: onze mond helpt ons, wie kan ons aan?’

O Emmanuel, Koning en Wetgever, lang verwachte Redder van de volkeren, kom nu, red ons, Heer onze God.

Bijbellezing

Stilte

O Emmanuel, Koning en Wetgever, lang verwachte Redder van de volkeren, kom nu, red ons, Heer onze God.

Theresia van Lisieux, karmelietes uit de negentiende eeuw, schreef: » U weet het, mijn God, het enige wat ik verlangde was U te beminnen. Ik
streef niet naar andere roem. Uw liefde was mij sinds mijn kindertijd vóór en is met mij meegegroeid; nu is zij een afgrond waarvan ik de diepte niet meer peilen kan. Liefde wekt liefde op en zo gaat de mijne uit naar U, Jezus. Ze zou de afgrond willen vullen waardoor ze aangetrokken wordt. Maar mijn liefde is jammer genoeg slechts een dauwdruppeltje, verloren in de oceaan! Om U lief te hebben zoals U mij liefheeft, zou ik uw eigen liefde moeten lenen; dan alleen zal ik rust vinden. «

Bid voor je collega’s

De vreemdeling in onze stad, de zwervers op straat, de eenzame oude man in zijn woonkamer, de alleenstaande moeder met vier kinderen, de asielzoeker en de illegaal, de gevangene en de verslaafde. De wereld is koud voor hen, maar U wilt hen omringen met uw oneindige liefde. Zet ons in, Heer, wij zijn van U en deel door ons heen uw liefde uit op deze wereld.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)