Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Zolang ik leef zal ik mijn God loven, want mijn vreugde vind ik in God.

Psalm 16:7-11
Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft: zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.
Steeds houd ik de HEER voor ogen: met hem aan mijn zijde wankel ik niet.
Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel: mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.
U levert mij niet over aan het dodenrijk: en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.
U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Zolang ik leef zal ik mijn God loven, want mijn vreugde vind ik in God.

Bijbellezing

Stilte

Zolang ik leef zal ik mijn God loven, want mijn vreugde vind ik in God.

Jean Vanier, de stichter van de Arkgemeenschappen, waar gehandicapten wonen, schreef: » Hoe meer ik vooruitga door de bergwand te beklimmen of opnieuw af te dalen, hoe meer ik Jezus ontdek, niet als een moedige, sterke man, een militant tot het uiterste, maar als een kwetsbare, ja zwakke en angstige man. Buitengewoon menselijk en wonderbaarlijk goddelijk. Een zeer liefhebbende man, iedereen nabij, Romeinen of Grieken, een hogepriester, Samaritaan of tollenaar. Zeker, hij heeft met zijn mirakels een enorme macht getoond. Maar het belangrijkste zit daar niet. Loopt deze macht niet het gevaar om voor zijn leerlingen een scherm te worden dat hen verhindert het wezenlijke van zijn boodschap te zien? Het echte verlangen van Jezus is om in iedereen te leven, om vriend te zijn van elke mens. Vriend worden van Jezus houdt een zekere zuivering van het eigen hart in, niet toegeven aan de verleidingen van de macht of het bezitten van de ander. Het is de nederigheid van Jezus die me raakt. «

Bid voor je collega’s

Jezus, liefde aller liefde, in de doorploegde aarde van ons leven, plant U het vertrouwen van het geloof. Het geloof dat in het begin slechts een klein zaadje is, kan in ons een van de duidelijkste realiteiten van het evangelie worden. Het steunt de onuitputtelijke goedheid van een mensenhart.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)