Er staan teksten in de bijbel over vrouwen die bij mij weerstand oproepen, omdat er een toon in doorklinkt die ze lijkt te denigreren.

Ik som een flink aantal teksten op:

Naar uw man zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen. (Genesis 3:16)En wat ik vind is altijd weer een vrouw die bitterder is dan de dood, die een valstrik is. Haar hart is een klapnet en haar handen zijn ketenen … Ik heb met hart en ziel gezocht, maar nog altijd niet gevonden. Onder duizend mensen vond ik er maar een die werkelijk mens was, maar het was geen vrouw. (Prediker 7:26-28)

Schoonheid bij een vrouw zonder verstand is een gouden ring in de snuit van een varken. (Spreuken 11:22)

Het geruzie van een vrouw is als een dak dat altijd lekt. (Spreuken 19:13)

Je kunt beter in de woestijn wonen dan samenleven met een humeurige vrouw die altijd ruzie zoekt. (Spreuken 21:19)

Een vrouw die haar hoofd niet bedekt, kan zich maar beter laten kaalknippen. (1 Korinthiërs 11:6)

Als een vrouw iets wil leren, moet ze het thuis aan haar man vragen. (1 Korinthiërs 14:35)

Vrouwen weest aan uw man onderdanig als aan de Heer. (Efeziërs 5:22)

Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen. (1 Timotheüs 2:11)

En niet Adam werd misleid, maar de vrouw, zij overtrad Gods gebod. (1 Timotheüs 2:14)

Wijs jongere weduwen af… Ze zullen er een gewoonte van maken hun tijd te verdoen door overal op bezoek te gaan; en dat niet alleen in hun bemoeizucht praten ze ook over dingen die geen pas geven. (1 Timotheüs 5:11-12)

Daarmee tooiden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God vestigden en het gezag van hun man erkenden, zoals Sara: zij gehoorzaamde Abraham en noemde hem ‘heer’. (1 Petrus 3: 5-6)

En dan heb ik het apocriefe Jesus Sirach nog even links laten liggen waarin te lezen staat dat hij liever met een leeuw en een draak, dan met een kwaadaardige vrouw samenleeft, en dat het een schande is als een man onderhouden wordt door een vrouw, dat een zwijgzame vrouw een zegen is en dat we allemaal uiteindelijk moeten sterven omdat de zonde bij een vrouw begonnen is.

‘wel vrouwonvriendelijk, maar…’
Als dominee ben ik gewend uit te leggen dat je deze teksten in hun verband moet lezen, verzachtende omstandigheden aan te voeren en te wijzen op alle vrouwvriendelijke Bijbelteksten, die zeker ook in overvloed aan te voeren zijn en op die manier de positie van de vrouw en de geloofwaardigheid van de Bijbel redden. ‘Gemeente, Gods Woord lijkt wel vrouwonvriendelijk, maar…’

In zo’n benadering zit veel wat waardevol en wijs is, toch strijk je daarmee de vrouw vernederende plooien in de Schriften niet allemaal volledig glad. Er staat in de joodse wijsheidsliteratuur veel wat Eva en haar dochters veracht en vernedert. Dat moet je niet wegmasseren, dat moet je op waarde schatten: er rust in de bijbel een vloek op de vrouw. Ook op de moeders uit Israël, ook op de nieuwtestamentische christin. De christelijke kerk moet dat niet willen dragen en kan dat ook niet verdragen.

Jezus heeft de vrouw in ere hersteld
Jezus zelf maakte gehakt van de vrouwonvriendelijke Mozaïsche wetgeving rondom echtscheiding. Hij werd geboren uit een maagd, de gezegende onder alle vrouwen, hij heeft zich door vrouwen in zijn levensonderhoud laten voorzien, hij ging vrijmoedig met vrouwen om en sprak met ze, hij heeft zich laten zalven door vrouwen. Hij heeft de vrouw niet verdrukt en gedenigreerd, hij stenigt de losbandige vrouw niet, maar hij verheft haar uit haar rampzalige levenssituatie. Hij heeft de vrouw in ere hersteld.

Een taak voor de man en de kerk
In een wereld waarin de positie van de vrouw erbarmelijker is dan die van de jood, de niet-blanke, de homo en welke verdrukte minderheid dan ook, verdient zij van de christelijke man in het bijzonder en de christelijke kerk in het algemeen alle steun en support, zodat de christenheid in navolging van Jezus haar verheft, haar eer verdedigt en het kwaad dat haar op veel verschillende manieren aangedaan wordt, bestrijdt. Want nog steeds zijn er plaatsen waar zij als meisje genitaal gemutileerd wordt, in India wordt zij geaborteerd, in Congo wordt zij verkracht als oorlogsstrategie, uit Oost-Europa wordt zij geïmporteerd als een product, en ook in Nederland drukt het juk van een patriarchaal verleden nog steeds ook kansrijke jonge meisjes in de diepe afgrond van de slaafse onderdanigheid aan mannen.

Word niet onbedoeld een arbeider van het kwaad
Ook de orthodoxe christen die er prat op gaat dat hij de Bijbel letterlijk leest en onverkort vasthoudt aan het woord van God, en op basis daarvan de ondergeschikte positie van de vrouw ten opzichte van de man in meer of mindere mate verdedigt, moet zich te rade gaan of hij zodoende niet toch onbedoeld een arbeider van het kwaad is, omdat het patroon van de man boven de vrouw in plaats van de man in een wederkerige verhouding ten opzichte van de vrouw, een motor is van de demonische wereldwijde oorlog tegen vrouwen. Het zou de kerk van Christus buitengewoon ontsieren als zij aan de ontheiliging van de vrouw brandstof zou geven door een patroon te blijven te verkondigen dat vooral vruchten van de vloek en zonde draagt.