Zoeken

Niets nieuws

leven onder de zon

Auteur

bidluisterleef

Weekendmeditatie

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper. Continue reading “Weekendmeditatie”

Weekendmeditatie

O Emmanuel, Koning en Wetgever, lang verwachte Redder van de volkeren, kom nu, red ons, Heer onze God.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper. Continue reading “Weekendmeditatie”

Weekendmeditatie

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper. Continue reading “Weekendmeditatie”

Weekendmeditatie

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper. Continue reading “Weekendmeditatie”

Weekendmeditatie

Jan van Ruusbroec (ca 1292-1381)
Jan van Ruusbroec wordt gezien als een van de grootste christelijke mystici. Al jaren is hij priester in Brussel, wanneer hij in 1339 besluit met twee anderen het publieke leven te verlaten en zich terug te trekken in een kluis. Ze leven zonder regel en overste en sluiten zich niet aan bij een klooster, omdat Van Ruusbroec kritiek heeft op de geestelijke situatie in de meeste kloosters. Uiteindelijk stichten de mannen zelf een klooster. In die jaren trekt hij zich vaak terug in het bos. Hij schrijft daar op wat hem wordt ingefluisterd door de heilige Geest. Later bewerkt hij deze influisteringen tot boeken. In die boeken deelt hij zijn kennis van het goddelijke mysterie. Hij zegt daar zelf over: “Weet dit wel: nooit heb ik een woord neergeschreven tenzij onder de inspiratie van de heilige Geest.” Continue reading “Weekendmeditatie”

Weekendmeditatie

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Continue reading “Weekendmeditatie”

Weekendmeditatie

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Continue reading “Weekendmeditatie”

Weekendmeditatie

Martinus van Tours (316-397)
Deze heilige staat beter bekend als Sint-Maarten, die op 11 november vooral bij kinderen populair is als zij met lampionnen langs de deur gaan om snoep op te halen. Maar dit gebruik heeft weinig met het leven van Martinus van Tours te maken. Maarten wordt rond 316 geboren in Savaria, Hongarije. Hij wordt op zijn vijftiende soldaat. Bij de stadspoort van Amiens ontmoet hij een bedelaar. Aan hem geeft hij de helft van zijn mantel, want de andere helft is van het leger en kan hij daarom niet weggeven. Volgens een legende was deze bedelaar een verschijning van Jezus, of stond de bedelaar symbool voor Christus die zelf zei: “Ik was naakt, en jullie kleedden mij.” Maarten bekeert zich en verlaat het leger. In 371 wordt hij door de bevolking van Tours gekozen tot bisschop. Continue reading “Weekendmeditatie”

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Continue reading “Weekendmeditatie”

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Continue reading “Weekendmeditatie”

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Continue reading “Weekendmeditatie”

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Continue reading “Weekendmeditatie”

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Continue reading “Weekendmeditatie”

Hiëronymus van Stridon (ca. 347-420)
De heilige Hiëronymus van Stridon is een van de vier grote kerkvaders van het Westen. Hij draagt deze titel vooral vanwege zijn vertaalwerk. Hij is de eerste die het Oude Testament vanuit het Hebreeuws naar het Latijn vertaalt. Zijn vertaling van de Bijbel naar het Latijn, de Vulgata, wordt in 1564 door het Vaticaan als gezaghebbend gezien en is nog altijd in gebruik. Ook veel vertalingen in het Nederlands zijn gebaseerd op de vertaling van Hiëronymus. In 384 hoopt hij dat hij gekozen wordt als paus, maar als dat mislukt, vertrekt hij naar Israël en gaat wonen in Betlehem. Hij sticht verschillende kloosters en slijt zijn laatste jaren als kluizenaar.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Continue reading “Weekendmeditatie”

Pater Pio (1887-1968)
Padre Pio wordt geboren in het kleine Italiaanse dorpje Pietrelcina, in de provincie Benevento. Zijn ouders zijn arme landbouwers. Als hij zestien is, treedt hij in bij de orde van de capucijnen, hij wordt monnik. In 1918 gebeurt er iets vreemds. Hij ontvangt mystieke tekenen die hij zijn hele leven bij zich zal dragen. Dat zijn diepe wonden in zijn handen en zijde, de wonden van Jezus. Uit de wonden van Pio stroomt bloed. Niemand kan ze genezen. Door deze stigmata en talrijke wonderen krijgt hij bezoek van talloze pelgrims. Velen vinden hem, tot op de dag van vandaag, een bedrieger. Ook de pausen weten geen raad. De ene loopt met hem weg, een volgende moet niets van hem hebben. Vijftig jaar draagt hij de tekenen van Jezus’ dood bij zich. Op zondag 22 september 1968 zakt hij tijdens de viering van de hoogmis in elkaar. Hij is aan het einde van zijn krachten. In 2002 wordt zijn bijzondere kracht door de katholieke kerk erkend en wordt pater Pio heilig verklaard.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Continue reading “Weekendmeditatie”

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑