Op Niets Nieuws verschijnt iedere dinsdag een blog van een van onze vaste medewerkers of van een gastblogger, soms is dat een interview. Iedere donderdag om de week komt er een filmpje online in samenwerking met Opkijken.nl.

Reageren via een gastblog? Stuur je bijdrage naar redactie@nietsnieuwsblog.nl. Daar kun je ook terecht voor opmerkingen en/of vragen.

Volg Niets Nieuws ook op Twitter en op Facebook!

De vaste medewerkers die met enige regelmaat bloggen:

Jurjen de Bruijne (missionair pionier Noorderkerk Amsterdam) twitter
Louren Blijdorp (predikant Het Morgenlicht Hardenberg)
Maarten Boersema (tekstschrijver, fotograaf en predikant in Blije-Holwerd) twitter
Martina Fraanje (werkt in Guatemala voor Kerk in Actie)
Marinus de Jong (promovendus Theologische Universiteit Kampen) twitter
Margriet Zwart-Westers (studeerde theologie en Arabisch)
Rick Timmermans (auteur en freelance journalist voor o.a. Nederlands Dagblad en De Nieuwe Koers) twitter
Robin ten Hoopen (promovendus PThU Amsterdam) twitter

De redactie bestaat uit Louren Blijdorp, Rieneke Brand (eindredactie), Marinus de Jong en Anne-Maaike Pathuis.