Zoeken

Niets nieuws

leven onder de zon

Tag

Christus

Mag de Bijbel vrouwen denigreren?

Er staan teksten in de bijbel over vrouwen die bij mij weerstand oproepen, omdat er een toon in doorklinkt die ze lijkt te denigreren.

Ik som een flink aantal teksten op:

Naar uw man zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen. (Genesis 3:16) Continue reading “Mag de Bijbel vrouwen denigreren?”

Weekendmeditatie

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper. Continue reading “Weekendmeditatie”

God is arm en nederig van hart

Ervaar jij in jezelf soms heel even de hoop dat God er is? Alleen dit verlangen naar bevrijding is al geloof. Voor de een is God verborgen, voor de ander een duidelijke realiteit. Maar verbazen we ons niet allemaal als hij ons zegt: ‘Je hoeft niet bang te zijn. Ik, Jezus Christus, ik ben er. Ik heb jou als eerst liefgehad?’ Continue reading “God is arm en nederig van hart”

Goede vrijdag

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Continue reading “Goede week”

Leo Tolstoj (1828-1910)
Tolstoj is een van de grootste Russische schrijvers die, net als tijdgenoot Fjodor Dostojevski, diep onder de indruk is van het leven van Jezus. Hij wordt in 1828 geboren in Rusland, in een rijke familie van hoge adel. Hij schrijft twee magistrale boeken: Oorlog en vrede en Anna Karenina. Daarmee wordt hij wereldberoemd. Na een persoonlijke crisis (depressie) keert hij terug naar het christelijk geloof. In 1880 schrijft hij zijn eerste christelijke geschrift: Mijn biecht. Later verwerpt hij delen van de Bijbel en de liturgie van de orthodoxe kerk. Behalve Jezus Christus. Hij stelt zichzelf ten doel de woorden van Jezus zo goed mogelijk te construeren. Dat eindigt in het boek Mijn kleine evangelie. Daarin voegt hij delen van de vier evangeliën samen tot één helder verhaal, waaruit Christus naar voren komt als een mens met een eenvoudige en grootse leer. Tolstoj is een groot inspirator voor Mahatma Gandhi, vooral voor zijn ideeën over geweldloos verzet.
Continue reading “Weekendmeditatie”

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑