Zoeken

Niets nieuws

leven onder de zon

Tag

genade

Dogma – God is genadig

Kiespijn en het kruis

Gastblog door Pim Poortinga

Ik lig te slapen. Het wordt steeds warmer. De zon is op en staat op mijn tent te branden. Ik word wakker.

Hè bah. Ik heb last van mijn kies. Ik loop naar het toiletgebouw, zoek mijn tandenborstel en tandpasta. Ik poets mijn tanden en mijn kiezen. De pijn wordt minder. Continue reading “Kiespijn en het kruis”

Palmzondag

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Continue reading “Goede week”

Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875)
Hermann Friedrich (‘Frits’) Kohlbrugge komt in Amsterdam ter wereld als zoon van een zeepfabrikant. Hij wil predikant worden, maar moet meewerken in zijn vaders zeepziederij, wat geen vetpot is. Pas op zestienjarige leeftijd kan Frits naar
de Latijnse school. Twee jaar later gaat hij naar het atheneum en studeert klassieke taal- en letterkunde en theologie. Tijdens een preekvoorbereiding doorgrondt Kohlbrugge opeens de strekking van Romeinen 7:14. Het geloof in God maakt je niet automatisch tot een beter, vromer mens. Het geestelijke en het vleselijke blijven een voortdurende tegenstelling vormen. Die tegenstelling kan volgens Kolhbrugge alleen worden opgeheven door genade. De radicale genadeleer van Kohlbrugge heeft veel invloed gehad. Sommigen plaatsen hem op één lijn met de reformators Luther en Calvijn.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Continue reading “Weekendmeditatie”

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Continue reading “Weekendmeditatie”

Graaicultuur

Zonde, schuld en morele verontwaardiging. Deze woorden typeren de maatschappelijke discussie over de graaicultuur binnen de financiële wereld. De stroom van nieuwsberichten over exorbitante bonussen en twijfelachtige transacties is nog lang niet ten einde. Volgens velen werd de afgelopen financiële crisis hierdoor veroorzaakt.
Continue reading “Graaicultuur”

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑