Zoeken

Niets nieuws

leven onder de zon

Tag

vrouwen

Mag de Bijbel vrouwen denigreren?

Er staan teksten in de bijbel over vrouwen die bij mij weerstand oproepen, omdat er een toon in doorklinkt die ze lijkt te denigreren.

Ik som een flink aantal teksten op:

Naar uw man zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen. (Genesis 3:16) Continue reading “Mag de Bijbel vrouwen denigreren?”

Vrouwen aan de voeten van Jezus

Vorige week schreef Jannet de Jong een blog over vrouwen en ambten. Daarin noemde ze als een van de pijnpunten het onrecht dat vrouwen aangedaan wordt als hun gaven wel worden ingezet, maar als ze niet met de waardigheid van het ambt bekleed worden.

Als ik mijn genuanceerde standpunt met betrekking tot vrouwen en ambten uiteen zet tegenover vrouwen die mij lief zijn, krijg ik het vaak zwaar te verduren. Zij vinden dat ik het onrecht dat vrouwen wordt aangedaan niet begrijp. Dat is waarschijnlijk ook zo. Continue reading “Vrouwen aan de voeten van Jezus”

Geschikt / ongeschikt*

Gastblog door Jannet de Jong

Als ik ergens moet spreken, vraag ik steevast om een headset. Ik kan namelijk niet zo goed stil blijven staan achter de microfoon. En in kerken – meestal spreek ik in een kerkzaal – is het alternatief de microfoon op de preekstoel. De houten broek. En die past me dus niet goed: te krap, te statisch, te hoog. Tot voor een jaar of twintig geleden zou niemand binnen mijn kerkgenootschap, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV), daar overigens een probleem mee hebben. Vrouwen werden er niet geacht een preekstoel te beklimmen of een ander ambt (diaken, ouderling) te bekleden. Een enkele progressieveling voerde een pleidooi voor de vrouwelijke diaken (want een dienend ambt) en soms zelfs voor de openstelling van alle ambten. Continue reading “Geschikt / ongeschikt*”

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑