Zoeken

Niets nieuws

leven onder de zon

Tag

zonde

Mag de Bijbel vrouwen denigreren?

Er staan teksten in de bijbel over vrouwen die bij mij weerstand oproepen, omdat er een toon in doorklinkt die ze lijkt te denigreren.

Ik som een flink aantal teksten op:

Naar uw man zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen. (Genesis 3:16) Continue reading “Mag de Bijbel vrouwen denigreren?”

Cyrillus van Jeruzalem (315-386)
Cyrillus is een bisschop en leeft in de vierde eeuw na Christus. Hij weigert de geloofsleer te scheiden van het geloofsleven. Het een is niets zonder het ander. Hij benadrukt dat orthodoxie (goede leer) en orthopraxis (goed leven) samen moeten gaan. Hij wordt ervan beschuldigd geschenken van de keizer te verkopen en het geld aan de armen te geven. Gedwongen ballingschap is het gevolg. Op 70-jarige leeftijd sterft Cyrillus. Van de 35 jaar dat hij bisschop is, besteedt hij er zeventien in ballingschap.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Continue reading “Weekendmeditatie”

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Continue reading “Weekendmeditatie”

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑